ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - ИНФОРМАЦИЯ

         

 

         Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед на Министъра на здравиопазването, в периода от 22.10.2021 г.до 05.11.2021 г. включително преминават на ротационен принцип. В посочения период учениците от I доVII клас ще се обучават по утвърдения график в платформата Microsoft Teams, както следва:От 22.10.2021 до  29.10.2021 год вкл. присъствено се обучават учениците  от I oт IV клас , а V- VII клас  онлайн.В периода 02.11.2021 год.  до 05.11.2021 год. учениците от I,V,VI и VII клас се обучават присъствено, а ученицете от II, III и IV клас онлайн. Часовете започват в 8.00 часа и са по 20 минути за учениците от начален етап и по 30 минути за прогимназиален етап.

Вярваме във вашето отговорно отношение към учебния процес.

Спазвайте задължителните противоепидемични мерки!Пазете се и бъдете здрави!