ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019

В началото на м.Декември 2019г.се проведе конкурс за изработване на коледна картичка, организиран от:

*местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Севлиево;

*младежки център - Севлиево.

В конкурса взеха участие и картички, изработени от ученици в нашето училище. Това са:

*втори клас      - Ивона Ивайлова Бочева;

*трети клас      - Мехмед Асанов Мехмедов;

                        - Айчин Алейдинова Мехмедова;

*четвърти клас - Даниел Даниелов Мутафчиев.

Благодарим на децата за труда, който положиха!

За голяма наша радост картичката на Ивона Бочева от втори клас спечели първа награда във втора възрастова група!

Честито на Ивона с пожелание за много нови успехи!

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 1КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 2КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 3КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 4КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 5КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 6КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА 2019 - Изображение 7