ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Проект "Подкрепа за успех"

От началото на м. май стартира работата по проект BG 05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" за допълнително обучение на нуждаещи се ученици в три групи:

- Математика - III клас с ръководител П. Колева;

- БЕЛ - V клас с ръководител М. Цонева;

- Математика - VII клас с ръководител Г. Колева

Трите групи работиха по десет учебни часа, проведени в учебни дни извън часовете по учулищния учебен план. Не са предвидени часове за допълнително обучение за лятната ваканция.

Прикачени документи

Прект "Твоят час"