ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Занимания по интереси

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности

на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите

и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

През настоящата учебна година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" бяха сформирани две групи:

  1. Клуб Аз обичам да чета, Тематична област: “Технологии”, Тематична подобласт: “Езиков свят”  - ръководител Деяна  Белоева
  2. Клуб Готвачи пътешественици“ – Тематична област: “Екологично образование и здравословен начин на живот”, Тематична подобласт: “Хранене и здраве” - ръководител Румяна  Боевска.