ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - ИНФОРМАЦИЯ

         

 

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед №РД09-2282/08.02.2022г. на министъра на образованието и науката и Заповед №РД- 01-48/04.02.2022г. на РЗИ- Габрово  в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VII  клас  в платформата Microsoft Teams. 

Учениците от I до IV клас и учениците от V и VI клас се обучават присъствено.

         

Съгласно Заповед №РД09-2210/04.02.2022г. на министъра на образованието и науката и Заповед №РД- 01-45/02.02.2022г. на РЗИ- Габрово  в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V и VI клас  в платформата Microsoft Teams. 

Учениците от I до IV клас и учениците от VII клас се обучават присъствено.

Вярваме във вашето отговорно отношение към учебния процес.

Спазвайте задължителните противоепидемични мерки! Пазете се и бъдете здрави!