ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Be a buddy not a bully!

22 февруари 2023г. – Световен ден против тормоза в училище
 
„Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоза и насилието в училище.”
С тези думи, г-жа Светла Василева, учител в ГЦОУД в прогимназиален етап, започна своята въздействаща презентация пред всички учители и ученици. Чрез нея тя илюстрира видовете насилие в училище и начините за превенцията им.
В заключение г-жа Василева подчерта, че тормозът не е начинът за решаване на проблемите помежду ни. И че трябва да се опитваме да избягваме всяка форма на насилие във взаимоотношенията си и да бъдем по-добри!
 
В дискусията след презентацията бе поставен акцент върху необходимостта всеки ден, а не само днес, учениците да проявяват състрадателност, благородство, разбиране и съчувствие към другия.
 
Накрая всички заедно казахме „НЕ” на тормоза!, облечени в розови фланелки с надпис „Be a buddy not a bully!” („Бъди приятел, а не побойник!”), любезно предоставени от община Севлиево.