ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Здравей, пролет

Бъдете усмихнати като пролетното слънце и свежи като пролетната роса!

Нека пролетта ни донесе повече радост, щастие и успехи!

 

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.

 

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.