ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище.

Известен като "Ден на розовата фланелка", той символизира не приемането на тормоза и насилието в училище.

Ние от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Градница, също отбелязахме този ден.