ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ДОВИЖДАНЕ, УЧИЛИЩЕ! ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

Тържествено връчване на удостоверенията на 4 клас с класен ръководител г-жа Павлина Колева и учител ЦДО г-жа Лилия Тричкова.

На празника гостуваха родителите на учениците, кметът на с. Градница г-н Али Салиев, експерт Международни проекти г-н Ахмед Мехмедов и директор Международни програми (гост от Америка) г-жа Брияна Денис.

ПОПЪТЕН ВЯТЪР, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!