ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

„Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“

 
Днес 23.11.2022г. представители от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, запознаха учениците от 5 до 7 клас на нашето училище с проекта „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“.
 
Учениците научиха какво е кръговата икономика. Каква е необходимостта и ползата за хората от нея.
Накратко кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.
Изключително важно е в днешния високо технологичен свят да преминем към кръгова икономика. По-разумното използване на суровини ще помогне в борбата срещу промените в климата. Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите.