ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Днес се проведе училищния кръг на олимпиадата по

Български език и литература в V клас

от прогимназиалния етап на образованието.

Участниците трябваше да се справят с написване на

трансформиращ преразказ. Всички много се постараха

и написаха добри творби.

В надпреварата участваха:

1* Богдан Стефанов Колев;

2* Гюлчин Айханова Комбова;

3* Емилия Колева Христова;

4* Йозгюр Самет Тахиров;

5* Шанел Юсеинова Чолакова.

 

Радваме се за вашите успехи и ви пожелаваме да покорявате

нови върхове и да постигате още повече успехи в бъдеще!