ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Днес в Училището се проведе първия кръг/училищен/ от

олимпиадата по компютърно програмиране във визуална среда "Скрач"

през учебната 2020/2021г. за четвърти клас.

Участниците трябваше да пресъздадат програмен продукт по зададена тема и

в съответствие с регламента на провеждане на състезанието. Всички се справиха

много добре и с голямо усърдие подходиха към поставените задачи.

Подготовка по предмета компютърно моделиране получават с

подкрепата на преподавателката си г-жа Г.Колева.

Ето и участниците в това интересно и креативно събитие:

1* Александра Боянова Банчева

2* Кристиян Тошев Узунов

3* Тунджай Самет Тахиров

4* Виолета Станева Станчева

5* Дилян Антонов Асенов

 

На слука на всички и много нови успехи!