ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМЕТИКА

Днес се проведе училищния кръг на традиционната

олимпиада по математика за четвърти клас.

Малките математици с радост се включиха в

надпреварата, подготвени от

класния си ръководител г-жа Д. Белоева.

Децата дадоха всичко от себе си и добре се

справиха с поставените задачи.

Ето и участниците:

1* Мехмед Асанов Мехмедов;

2* Александра Боянова Банчева;

3*Дилян Антонов Асенов.

 

Наслука! Бъдете все така активни и енергични!