ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

     Днес се проведе спортен полуден в чест на патронния празник на училището ни.

Дългото отсъствие от присъствие на училищна територия предопредели начина на

отбелязване на празника, тъй като нямаше време да се подготвят програми с децата.

     Чухме приветствено слово от директора на училището - г-жа Румяна Боевска и кратка

история на събитията около създаването на българската азбука от преподавателя по история

г-жа Павлина Георгиева. Закичихме с цветя портрета на Светите братя Кирил и Методий.

     С вного веселие и смях премина денят. Децата се състезаваха по отбори да дърпат въже;

играха тенис на маса; народна топка; футбол; федербал; народни хора; забавни танци под

съпровода на на детски мелодии на открито в училищния двор. Малки и големи, учители и

ученици - всички се включиха в игрите и се забавляваха заедно.