ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

147 години от гибелта на Апостола на свободата

На 19 февруари, учениците от четвърти клас представиха пред своите съученици рецитал, посветен на 147 години от гибелта на Васил Левски. Представен бе житейския и революционен път на Апостола, неговата голяма любов към род и родина, готовността му за саможертва в името на бленуваната свобода.