ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Занимания по интереси

Учениците от клуб "Аз обичам да чета"поканиха своите баби на празник "Баба и внуче". Децата изразиха своята обич и уважение към любимите си баби като рецитираха стихотворения, представиха сценки и пяха песни.