ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

С очите си видях бедата 2023

Завърши общинският етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата 2023”, който има дългогодишна традиция и се утвърди през годините като добра практика за придобиване на основни познания от децата и учениците за рисковете от бедствия и пожари, за начините на поведение и действия в такива ситуации.
Конкурсът е съвместна проява на Министерството на вътрешните работи в партньорство с Министерството на образованието и науката.
Нашето училище участва с рисунки в първа възрастова група и първокласничката Силвия Банчева, с класен ръководител г-жа Кънчева, се класира на 3 място в общинския кръг.
 
Г-жа Боевска, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, й връчи официално награда и грамота от конкурса, като й пожела още много творчески успехи!
Нейната рисунка продължава да се състезава в областния кръг в гр. Габрово.
Участниците, класирали се на първо, второ и трето място в националния етап на конкурса, имат право на финансово подпомагане по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.