ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

УЧИЛИЩЕН КРЪГ ПО БДП

Днес се проведе училищния кръг на 

състезанието по Безопасност на движението по пътищата.

Участие взеха смелчаци от пети, шести и седми клас.

Състезанието се проведе в две части - практична и теоретична.

Практичната част се изразяваше в практическо упражнение на 

няколко елемента от велосипедно трасе в двора на училището.

Теоретичната част бе проведена в класна стая - решаване на тест.

Най-добрите ще вземат участие в общинския кръг на състезанието.

Браво на всички и успех на победителите!