ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Училище мое, любимо, ще те пазим в сърцето си

Прекрасна инициатива на учениците от 7 клас – всеки нарисува училището на платно, което отнесе в дома си като мил спомен.