ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Забавни ли са буквите?

Завърши обучението по интереси на децата от 1 - ви клас, включени в клуб: "Забавни ли са буквите?". През тази учебна година те рисуваха, изрязваха, оцветяваха и опознаваха буквите по един достъпен и забавен начин, при което чрез игра се постигаха определени учебни цели, залегнали в образователното съдържание на дейността. Изучаването на буквите от българската азбука е ключов фактор за ограмотяване на малчуганите и приобщаването им към света на големите, където трябва да открият своето място и призвание. Успоредно с изграждането и усъвършенстването на психомоторните им умения, се създаваха и възпитаваха нагласи за позитивно отношение към ученето и качества като отговорност, екипност, самоконтрол, емпатия и толерантност. Децата се научиха да спазват определени правила, да уважават чуждото мнение, да носят отговорност за постъпките и думите си и да бъдат заедно в ученето и игрите.
 
Мили деца, на добър час във втори клас!