ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ ПО НП "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"

Официално приключиха обновителните дейности в класната стая на втори клас.

Финансирането на необходимия бюджет, бе осигурено от МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, по спечелена от училището ни кандидатура за получаване на средства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", Модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт", Дейност 2.

Напълно обновената класна стая за ЦОУД, приютява малките ученици не само по време на учебни занимания, а и в моменти на отдих, игра и празници с близките им.