ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Прием

    ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

   

                     Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 год., ще се осъществи за времето от 03.05.2022 год. до 31.05.2022 год.

Документите се подават на хартиен носител в дирекцията на училището всеки работен ден от 9:00  до 15:30 часа, където подавате следните документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ по зададен формуляр за участие в класиране за прием в I клас
  • копие на удостоверение за раждане
  • набор от документи, съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на Община Севлиево