ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

 

Започна работа по изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Програмата съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

По Модул 1 на двора беше разчертана площадка за обучение по безопасност на движението, където учениците нагледно се учат на правилно поведение на пътя.

Във връзка с Модул 2 бяха сформирани:

  • Група за народни танци „Хопни ми, тропни ми“– включва ученици от начална степен - с ръководител г-н Пламен Христов. 

    Първият танцов урок беше очакван с голямо вълнение и се проведе в двора на училището, за да побере всички желаещи. 

  • Баскетбол – включва ученици от прогимназиален етап