ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Образование за утрешния ден

 

Основна цел на проекта е повишаване дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.Разширяване и задълбочаване на практическите и приложни умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаване на проблеми от различен характер и не на последно място развиване на творчески умения за работа в екип по конкретен проект.

Очаквани резултати- повишаване успеха на учениците в групата, усвояване на нови знания, работа в екип, отстояване на своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи, умения за търсене на научна информация в интернет.

Сформирана е една група от петнадесет ученика- "Моята виртуална разходка в природните науки".Ръководител на групата е госпожа Бисерка Недкова-старши учител природни науки.

 

На 30.06. приключи работата по проект ,,Образование за утрешния ден за учебната 2019-2020 година.

Програмата за обучение в групата бе разработена в съответствие със знанията и уменията на учениците. Децата от групата се включваха с желание в извънкласните занимания на групата. Повиши се тяхната дигитална компетентност, медийна грамотност, търсенето и филтрирането на информация. При приключване на проекта учениците от групата получиха удостоверения.