ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Интереси

 

Този проект подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

С оглед възможностите и спецификата на училището се сформираха следните занимания по интереси за учебната 2023/2024 в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование, изменена и допълнена с ПМС 289 от 12.12.2018г. /чл.21б,ал.1/

  • „Родна земя“ – III клас;
  • „Аз мога повече“ – VII клас;
  • „Знам, мога и успявам“ - V клас;
  • „Готвачи пътешественици“ – VI, VII клас;