ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Екип

                                                                           

                   ДИРЕКТОР

             Румяна Иванова Боевска- Йоновска

 

                ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

                УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

 •  Деяна Маринова Белоева - старши учител I - IV клас
 •  Павлина Колева Гочева - старши учител I - IV клас
 •  Виолета Мирчева Мицова - старши учител I - IV клас
 •  Сълзица Стефанова Кънчева - учител I - IV клас

                УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Мирена Христова Станчева - учител V - VII клас по БЕЛ
 • Галина Иванова Колева  - старши учител V - VII клас по математика и ИТ
 • Бисерка Христова Недкова - старши учител V - VII  клас по физика и химия
 • Румяна Иванова Боевска -  старши учител V - VII клас история и цивилизации
 • Даниела Витанова Георгиева - старши учител V - VII клас немски език и технологии и прдприемачество 
 • Десислава Станимирова Димитрова - учител физическо възпитание и спорт       

                 УЧИТЕЛИ ЦДО

 • Милена Колева Косева - старши учител в ЦДО I - IV клас
 • Ваня Пенчева Потс - учител в ЦДО  I - IV клас
 • Светла Василева Петкова - учител в ЦДО V - VII клас

                НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 • Галина Гатева Дочева - счетоводител
 • Христина Коева Тодорова - касиер
 • Геньо Михов Генев - шофьор на училищен автобус
 • Петко Маринов Ганчев - огняр
 • Радка Маринова Акимова - чистач-хигиенист
 • Нели Юлиянова Комбова - чистач-хигиенист