ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

История на училището

   На 18. ноември 1881 година в село Градница е открито първото училище. Учители в него са Минко Камбуров, Йонко Ханев, Минко Минковски, Никола Църов. Поради интереса на хората към образованието броят на учениците нараства всяка година. Старата сграда е построена през 1892-1894 година. Много скоро обаче тя не отговаряна порасналите нужди на селото със своите четири стаи.

   На 20. юни 1920 година Общинският съвет на селото, наело с кмета Йонко Мутафчиев и главния учител Йонко Ханев, взема решение за построяване на нова училищна сграда. Строежът започва на 15. юли 1921 г. и завършва на 10. април 1923 г. Всички жители на селото се включват с ентусиазъм и чрез доброволен труд и средства подпомагат строежа. Откриването на новото училище става в началото на учебната 1925/1926 година.

   Много са учителите, свързали съдбата си с това училище. Хиляди са децата, изкачвали стъпалата на тази сграда години наред. Училището и до днес радва очите на градничани, запазило в себе си духа на поколенията, дарявало знания и светлина, съхранило в себе си знания, мъдрост и сила.