ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ДЕН НА СПОРТА

   На 25 септември 2020 г. на територията на училищата от цялата страна  се проведе Европейски ден на спорта в училище. Инициативата е част от мероприятията за отбелязването на Европейската седмица на спорта, а директорите на училищата  имаха задачата да уведомят и насърчат учителите по физическо възпитание и спорт да участват в събитието.

   Европейският ден на спорта в училище се проведе под формата на организиране на различни дейности /спортни състезания, танци, демонстрации/, в които бяха включени ученици, преподаватели, родители и други участници в рамките на минимум 120 минути.

  Инициативата дава възможност на училищата да популяризират физическото възпитание и спорт в училищата, да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора, да подобрят общественото здраве чрез въвеждане на методи за учене през целия живот и да засилят участието и развитието на социални умения сред учениците.

  Всички деца от училището много се забавляваха, а някои сладко починаха след това!