ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

НП "Иновации в действие"

В периода от 11 до 13 май 2022г. група учители и ученици от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Градница, взеха участие в НП "Иновации  в действие" и посетиха ОУ" П.Р.Славейков", г. Велико Търново.

Национална програма "Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

През първия ден от образователния обмен се запознахме със същността на иновацията „Заедно в Гугъл за образованието” на ОУ "П.Р. Славейков". Включихме се и в специално организирана  туристическа обиколка, а децата получиха специална задача, свързана с откриването на парченца от глинен исторически пъзел.

Програмата от втория ден от гостуването бе свързана с наблюдение на уроци с иновативни елементи в начален и прогимназиален етап, на интерактивен урок за Google приложения, на наблюдение на занимания по интереси и самоподготовка.В края на деня учениците имаха екипна работа, наблюдавана от учителите, където бяха създадени интересни образователни проекти.

В неформална обстановка приключи третия ден, който бе посветен на опита и впечатленията на педагогическите специалисти, а учениците имаха възможност  да участват  в развиващи, творчески и спортни дейности подготвени от екипа на училището.

Резултатите от проведените мероприятия доказват, че иновациите имат място в учебния процес. Те провокират креативността и творческите изяви на учители и ученици и са възможност за добро партньорство и сътрудничество между училищата в страната

 

Благодарим на домакините за отличната организация, споделения опит и топлото посрещане!

Сътрудничеството е новата визия на модерното образование.