ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

"Дойдох, видях, избрах"

На 25. 10.2018 г. шестокласниците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Градница посетиха РСПБЗН и РУ на МВР, гр. Севлиево. Посещението е във връзка с програмата за кариерно ориентиране "Дойдох, видях, избрах". В РСПБЗН учениците се запознаха с работата на служителите, екипировката, оборудването и техниката в Районната служба. Главен инспектор Банков ги запозна и с причините за възникване на пожари, както и с действията при тези бедствия. В РУ на МВР шестокласниците се запознаха чрез презентация с подразделенията в системата на МВР. Служители от Районното управление им разказаха за основните си задължения и  дейности. Изключителен интерес предизвика сред децата възможността на видят на живо пистолети, електрошокова палка, снемане на отпечатъци.