ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

    Днес  служителите и учащите в училището отбелязаха 1 Ноември - деня на българските будители.

Децата научиха за имена като Добри Чинтулов, Васил Априлов, Иван Вазов, Паисий Хилендарски, Васил Левски,

Христо Ботев, Георги Сава Раковски и много други. Бяха представене презентации със снимки и данни на българските

будители, с които децата се запознаха. Някои от учениците прочетоха откъси от живота на Васил Левски и Христо Ботев.