ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Начало на нов проект

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Започна работа по изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Програмата съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

По Модул 1 на двора беше разчертана площадка за обучение по безопасност на движението, където учениците нагледно се учат на правилно поведение на пътя.

Във връзка с Модул 2 беше сформирана група за народни хора и танци „Хопни ми, тропни ми” с ръководител г-н Пламен Христов. Първият танцов урок беше очакван с голямо вълнение и се проведе в двора на училището, за да побере всички желаещи.