ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години

Прикачени документи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА.pdf